Rok 2020

Faktúry

 • Január
 • Február
 • Marec
 • Apríl
 • Máj
 • Jún
 • Júl
 • August
 • September
 • Október
 • November
 • December

Objednávky

 • Január
 • Február
 • Marec
 • Apríl
 • Máj
 • Jún
 • Júl
 • August
 • September
 • Október
 • November
 • December

Rok 2015

Výročná správa

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2015/2016