Rok 2024

Faktúry

 • Január
 • Február
 • Marec
 • Apríl
 • Máj
 • Jún
 • Júl
 • August
 • September
 • Október
 • November
 • December

Objednávky

 • Január 1
 • Január 2
 • Február 1
 • Február 2
 • Marec 1
 • Marec 2
 • Apríl 1
 • Apríl 2
 • Máj 1
 • Máj 2
 • Jún 1
 • Júl 1
 • Júl 2
 • August 1
 • August 2
 • September 1
 • September 2
 • Október 1
 • Október 2
 • November 1
 • November 2
 • December 1
 • December 2

Výročná správa

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2024/2025

Rok 2023

Výročná správa

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2023/2024

Rok 2015

Výročná správa

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2015/2016