Pedagogickí zamestnanci

Bc. Michaela Kulichová
Bc. Michaela Kulichová
Začínajúci pedagogický zamestnanec
PaedDr. Tamara Gräffinger
PaedDr. Tamara Gräffinger
Samostatný pedagogický zamestnanec
Mgr. Dominika Fandrová
Mgr. Dominika Fandrová
Samostatný pedagogický zamestnanec
Mgr. Zuzana Rajcová
Mgr. Zuzana Rajcová
Samostatný pedagogický zamestnanec
Bc. Alena Ladecká
Bc. Alena Ladecká
Samostatný pedagogický zamestnanec
Mária Mončeková
Mária Mončeková
Samostatný pedagogický zamestnanec
Bc. Lenka Vodičková
Bc. Lenka Vodičková
Samostatný pedagogický zamestnanec

Nepedagogickí zamestnanci

Chcete sa stať súčasťou nášho tímu?

V CVČ Dubnica nad Váhom momentálne nemáme voľné pracovné miesta. Čas od času ale potrebujeme nových pedagogických i nepedagogických zamestnancov či opatrovateľov pre naše zvieratá.