Mária Mončeková
Mária Mončeková
Samostatný pedagogický zamestnanec

Profil zamestnanca

Pani vychovávateľka Mária vedie športové krúžky, organizuje počítačové kurzy pre seniorov, pracuje s hendikepovanými mladými ľuďmi, organizuje prímestské tábory pre deti, podieľa sa na príležitostných aktivitách pre deti našich materských a základných škôl.

S deťmi má vybudovaný veľmi priateľský vzťah. Je spravodlivá, mravná, čestná, zodpovedná, dôsledná a taktná. Pani Mončeková svojim naladením a životnými postojmi vytvára príjemnú atmosféru v našom centre voľného času.

Moje krúžky