PaedDr. Tamara Gräffinger
PaedDr. Tamara Gräffinger
Samostatný pedagogický zamestnanec

Profil zamestnanca

Pani vychovávateľka Tamara vedie krúžky angličtiny a pracuje s deťmi v materskom centre. Organizuje vedomostné súťaže pre základné a stredné školy v našom okrese, organizuje prímestské tábory pre deti, podieľa sa na príležitostných aktivitách pre deti našich materských a základných škôl.

Je spoľahlivá a vždy ochotná pomôcť.

Moje krúžky