Mgr. Dominika Fandrová
Mgr. Dominika Fandrová
Samostatný pedagogický zamestnanec
  • Degree: Mgr.
  • Experience: v CVČ pracuje od r. 2016 - momentálne na materskej dovolenke
  • Phone: 042/4422765
  • E-mail: fandrova@zoznam.sk

Profil zamestnanca

Pani vychovávateľka Dominika vedie tanečné krúžky, organizuje vedomostné súťaže pre základné a stredné školy v našom okrese, pracuje s hendikepovanými mladými ľuďmi, organizuje prímestské tábory pre deti, podieľa sa na príležitostných aktivitách pre deti našich materských a základných škôl.

Záujmové útvary sa vďaka nej nesú v priateľskej atmosfére. S deťmi má vybudovaný veľmi priateľský vzťah. Ceníme si na nej aj jej zodpovednosť, dôslednosť a taktnosť.

Pozrite si aj ďalších členov nášho tímu

Viera Malíková
Viera Malíková
Upratovačka
Alena Mallová
Alena Mallová
Upratovačka
PaedDr. Tamara Gräffinger
PaedDr. Tamara Gräffinger
Samostatný pedagogický zamestnanec