Kompletné znenie Zmluvy o spracúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom nájdete v tomto pdf dokumente – Zmluva o spracúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom.