Kompletné znenie Zmluvy o spracúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom nájdete na tejto stránke – Zmluva o spracúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom.