Krúžky nášho CVČ

V našom CVČ môžete pravidelne navštevovať krúžky rôzneho typu a zamerania - tanečné, športové, technické či spoločensko-vedné krúžky 🙂 V prípade, že sa Vaše dieťa nezúčastní krúžku, treba túto skutočnosť ohlásiť včas vedúcej krúžku telefonicky alebo SMS správou !

Aikido
Aikido
Age 5-99 rokov
1/4 mesiac
Babinec (Praktické dievča)
Babinec (Praktické dievča)

Umelecký krúžok pre rozvoj praktických zručností dievčat…

Age 8-15 rokov
1/4 mesiac
Baby Fit
Baby Fit

Dopoludňajšie cvičenie pre detičky v sprievode rodiča.

Age 1+
3 vstup
Bedminton
Bedminton

Bedminton pre 1. až 8. ročník ZŠ.

Age 1.- 8. ročník ZŠ
1/4 mesiac
Florbal
Florbal

Florbalový krúžok pre chlapcov od 5 do 15 rokov.

Age mladší 5- 8 rokov , starší od 9 -15 rokov
4/7 mesiac
Jazdecký krúžok
Jazdecký krúžok

Jazdecký krúžok pre deti od 6 rokov.

Age deti od 6 rokov (ukončený 1.ročník ZŠ)
4/7 mesiac

Čo hovoria o nás rodičia?