Florbalový krúžok pre chlapcov od 5 do 15 rokov.
Teacher Bc. Veronika Vyhlídalová
Age mladší 5- 8 rokov , starší od 9 -15 rokov
Duration 60 min / 90 min starší
Category Športové krúžky

Florbalový krúžok je určený pre detičky od 5 rokov.

Cena krúžku je uvádzaná so vzdelávacím poukazom / bez vzdelávacieho poukazu.

Na tréningoch florbalu si deti osvoja techniku hry, nacvičia rôzne herné situácie, nahrávky, strely na bránku a spoločne si to zopakujú pri priateľskom zápase.