V našom zariadení netolerujme žiadne prejavy šikanovania ani iné formy agresie a intolerancie.