Vážení rodičia, tu nájdete všetky potrebné dokumenty, ktoré treba odovzdať vyplnené v prípade, že chcete svoje dieťa prihlásiť / odhlásiť z krúžku. Taktiež ich môžete posielať aj na email: cvcriaditel@gmail.com

Dokumenty k 2% -3% z daní pre CVČ

Zamestnanec – používa záväzné tlačivá:

  • vyhlásenie 2-3% za rok …..
  • potvrdenie o zaplatení dane

Fyzická osoba – počas roka má viac  zamestnaní, SZČO a pod.

  podáva daňové priznanie typu A alebo typu B

Potvrdenie na poukázanie 3% z dane o odpracovaní min. 40h. dobrovoľníckych aktivít v roku …..

(prikladá sa k Vyhláseniu alebo daňovému priznaniu fyzickej osoby)

Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej  činnosti (vysielajúca organizácia )

Právnická osoba

– od roku 2018 má povinnosť komunikovať s Daňovým úradom elektronicky. Asignovať 2% z dane dokáže len priamo v elektronickom systéme.