Vážení rodičia, tu nájdete všetky potrebné dokumenty, ktoré treba odovzdať vyplnené v prípade, že chcete svoje dieťa prihlásiť / odhlásiť z krúžku.