Základným predmetom činnosti CVČ Dubnica nad Váhom je zabezpečovanie výchovno-vzdelávacej činnosti  pre deti a mládež vo veku od 5 do 26 rokov a tiež zabezpečovanie záujmovej a rekreačnej činnosti detí.

Naše aktivity možno rozdeliť na pravidelnú (krúžky, prednášky, VEDO) a nepravidelnú činnosť (súťaže, tábory, celomestské podujatia).

Viac o tom, čo robíme, si môžete prečítať tu – Činnosť CVČ.