Súčasťou našej príležitostnej činnosti je aj organizácia vedomostných olympiád a športových súťaží podľa pokynov Krajského školského úradu v Trenčíne.

Kalendár športových súťaží nájdete v tomto pdf – Športové súťaže 2019/2020. Podrobné informácie týkajúce sa prihlásenia, propozícií a výsledkov športových súťaží sú uvedené na stránke Školský šport. Podrobný kalendár záujmovo-umeleckých súťaží okresu Ilava na tento školský rok nájdete v tomto pdf – Záujmovo umelecké súťaže 2019/2020.

Prehľad športových súťaží pre školský rok 2019/2020

OK Cezpoľný beh ZŠ + SŠ

Termín: 24. september 2019

Miesto konania: Park J.B. Magina, Dubnica nad Váhom.

Propozície, výsledky: http://www.skolskysport.sk/

OK Malý futbal ZŠ

Termín: október 2019

Miesto konania: Mestský štadión, Dubnica nad Váhom.

Propozície, výsledky: http://www.skolskysport.sk/

OK Bedminton ZŠ + SŠ

Termín: november 2019

Miesto konania: Mestský štadión, Dubnica nad Váhom.

Propozície, výsledky: http://www.skolskysport.sk/

Predkolo Florbal ZŠ

Termín: december 2019

Miesto konania: Telocvičňa CVČ Dubnica nad Váhom, Dubnica nad Váhom.

Propozície, výsledky: http://www.skolskysport.sk/

 

OK Volejbal SŠ

Termín: november 2019

Miesto konania: Telocvičňa CVČ, Dubnica nad Váhom.

Propozície, výsledky: http://www.skolskysport.sk/

OK Volejbal ZŠ

Termín: február 2020

Miesto konania: telocvičňa ZŠ s MŠ Pod hájom, Dubnica nad Váhom.

Propozície, výsledky: http://www.skolskysport.sk/

RK Florbal ZŠ

Termín: apríl 2020

Miesto konania: Športová hala, Dubnica nad Váhom.

Propozície, výsledky: http://www.skolskysport.sk/

OK Atletika ZŠ

Termín: máj 2020

Miesto konania: Mestský štadión, Dubnica nad Váhom.

Propozície, výsledky: http://www.skolskysport.sk/

 

Memoriál Mgr. M. Herdovej

Termín: jún 2020

Miesto konania: Mestský štadión, Dubnica nad Váhom.

Propozície, výsledky: http://www.skolskysport.sk/

 

KK Cezpoľný beh ZŠ + SŠ

Termín: 10. október 2019

Miesto konania: Park J.B. Magina, Dubnica nad Váhom.

Propozície, výsledky: http://www.skolskysport.sk/

 

OK Veľký futbal SŠ

Termín: október 2019

Miesto konania: Mestský štadión, Dubnica nad Váhom.

Propozície, výsledky: http://www.skolskysport.sk/

 

KK Bedminton ZŠ + SŠ

Termín: november 2019

Miesto konania: Športový areál Ilava – Horák

Propozície, výsledky: http://www.skolskysport.sk/

 

OK Florbal SŠ

Termín: november – december 2019

Miesto konania: Športová hala, Dubnica nad Váhom.

Propozície, výsledky: http://www.skolskysport.sk/

 

Predkolo Vybíjaná ZŠ

Termín: január 2020

Miesto konania: telocvičňa ZŠ s MŠ Pod hájom, Dubnica nad Váhom.

Propozície, výsledky: http://www.skolskysport.sk/

Predkolo Basketbal ZŠ

Termín: január – február 2020

Miesto konania: telocvičňa ZŠ s MŠ Pod hájom, Dubnica nad Váhom.

Propozície, výsledky: http://www.skolskysport.sk/

OK McDonald´s Cup – futbal

Termín: apríl 2020

Miesto konania: Mestský štadión, Dubnica nad Váhom.

Propozície, výsledky: http://www.skolskysport.sk/

KK Atletika ZŠ

Termín: máj 2020

Miesto konania: Mestský štadión, Dubnica nad Váhom.

Propozície, výsledky: http://www.skolskysport.sk/

Prehľad záujmovo-umeleckých súťaží okresu Ilava na školský rok 2019 / 2020

Olympiáda SJ

Termín: ŠK – do 8.11.2019, OK – 27.11.2019, KK – 13.2.2020

Miesto konania: CVČ Dubnica nad Váhom

Prihlášky: zaslať do 20.11.2019 na graffinger.tamara@gmail.com

Výsledky: Vyhodnotenie olympiády SJ

Anglický jazyk

Termín: ŠK – do 22.11.2019, OK – 15.1.2020, KK – 12.2.2020

Miesto konania: CVČ Dubnica nad Váhom.

Prihlášky: zaslať do 11.1.2020 na graffinger.tamara@gmail.com

Výsledky: Výsledková listina OK AJ

Šaliansky Maťko

Termín: ŠK – do 20.12.2019, OK – 21.1.2020, KK – 20.2.2020

Miesto konania: ZŠ s MŠ Centrum I., Dubnica nad Váhom

Prihlášky: zaslať do 14.1.2020 na fandrova@zoznam.sk

Výsledky:Výsledková listina Šaliansky Maťko 2020

Hviezdoslavov Kubín

Termín: ŠK – do 21.2.2020, OK – 17.3.2020, KK – 24.4.2020 (prednes poézie a prózy I., II., III. kategória), 28.4.2020 (divadielka a recitačné kolektívy)

Miesto konania: ZŠ s MŠ Pod hájom, Dubnica nad Váhom

Prihlášky: zaslať do 3.3.2020 na fandrova@zoznam.sk

Výsledky:

Štúrov a Dubčekov Uhrovec

Termín: ŠK – do10.3.2020, OK – 24.3.2020, KK – 30.4.2020

Miesto konania: CVČ Dubnica nad Váhom.

Prihlášky: zaslať do 18.3.2020 na graffinger.tamara@gmail.com

Výsledky:

Technická olympiáda

Termín: ŠK – do 8.10.2020, OK – 28.11.2019, KK – 5.2.2020

Miesto konania: ZŠ s MŠ Pod hájom, Dubnica nad Váhom

Prihlášky: zaslať do 4.11.2019 na alalad@centrum.sk

Výsledky:Výsledková listina kategória A

Výsledková listina kategória B

Nemecký jazyk

Termín: ŠK – do 29.11.2019, OK – 16.1.2020, KK – 11.2.2020

Miesto konania: CVČ Dubnica nad Váhom.

Prihlášky: zaslať do 11.1.2020 na graffinger.tamara@gmail.com

Výsledky: Výsledková listina OK NJ

Biológia C

Termín: ŠK – do 10.1.2020, OK – 10.2.2020, KK – 26.3.2020

Miesto konania: ZŠ s MŠ Centrum I., Dubnica nad Váhom

Prihlášky: zaslať do 24.1.2020 na alalad@centrum.sk

Výsledky:

Chemická olympiáda

Termín: ŠK – do 7.2.2020, OK – 20.3.2020, KK – 23.4.2020

Miesto konania:ZŠ Ladce

Prihlášky: zaslať do 15.3.2020 na graffinger.tamara@gmail.com

Výsledky:

Biológia D

Termín: ŠK – do 20.3.2020, OK – 23.4.2020, KK –

Miesto konania: ZŠ s MŠ Centrum I., Dubnica nad Váhom

Prihlášky: zaslať do 3.4.2020 na alalad@centrum.sk

Výsledky: