Súčasťou našej príležitostnej činnosti je aj organizácia vedomostných olympiád a športových súťaží podľa pokynov Krajského školského úradu v Trenčíne.

Prehľad športových súťaží pre školský rok 2020/2021

OK Cezpoľný beh ZŠ + SŠ

Termín:

Miesto konania: 

Propozície, výsledky: 

OK Malý futbal ZŠ

Termín:

Miesto konania: 

Propozície, výsledky:

OK Bedminton ZŠ + SŠ

Termín:

Miesto konania: 

Propozície, výsledky:

Predkolo Florbal ZŠ

Termín:

Miesto konania: 

Propozície, výsledky:

 

OK Volejbal SŠ

Termín:

Miesto konania: 

Propozície, výsledky:

OK Volejbal ZŠ

Termín: 

Miesto konania: 

Propozície, výsledky:

RK Florbal ZŠ

Termín: apríl 2021

Miesto konania: Športová hala, Dubnica nad Váhom.

Propozície, výsledky: http://www.skolskysport.sk/

OK Atletika ZŠ

Termín: máj 2021

Miesto konania: Mestský štadión, Dubnica nad Váhom.

Propozície, výsledky: http://www.skolskysport.sk/

 

Memoriál Mgr. M. Herdovej

Termín: jún 2021

Miesto konania: Mestský štadión, Dubnica nad Váhom.

Propozície, výsledky:

 

KK Cezpoľný beh ZŠ + SŠ

Termín:

Miesto konania: 

Propozície, výsledky: 

 

OK Veľký futbal SŠ

Termín:

Miesto konania: 

Propozície, výsledky: 

 

KK Bedminton ZŠ + SŠ

Termín:

Miesto konania: 

Propozície, výsledky:

 

OK Florbal SŠ

Termín:

Miesto konania:

Propozície, výsledky:

 

Predkolo Vybíjaná ZŠ

Termín:

Miesto konania: 

Propozície, výsledky:

Predkolo Basketbal ZŠ

Termín:

Miesto konania: 

Propozície, výsledky:

OK McDonald´s Cup – futbal

Termín: apríl 2021

Miesto konania: Mestský štadión, Dubnica nad Váhom.

Propozície, výsledky: http://www.skolskysport.sk/

KK Atletika ZŠ

Termín: máj 2021

Miesto konania: Mestský štadión, Dubnica nad Váhom.

Propozície, výsledky: http://www.skolskysport.sk/

Prehľad záujmovo-umeleckých súťaží okresu Ilava na školský rok 2020 / 2021

Olympiáda SJ

Termín: ŠK – do 6.11.2020, OK – 27.11.2020, KK – 12.2.2021

Miesto konania: CVČ Dubnica nad Váhom

Prihlášky: zaslať do 20.11.2020 na graffinger.tamara@gmail.com

Výsledky: Vyhodnotenie olympiády SJ

Anglický jazyk  kat. 1A 1B

Termín: ŠK – do 27.11.2020, OK – 13.1.2021, KK – 10.2.2021

Miesto konania: CVČ Dubnica nad Váhom.

Prihlášky: zaslať do 8.1.2021 na graffinger.tamara@gmail.com

Výsledky:  Výsledková listina OK AJ

Šaliansky Maťko

Termín: ŠK – do  , OK , KK

Miesto konania: ZŠ s MŠ Centrum I., Dubnica nad Váhom

Prihlášky: zaslať     na fandrova@zoznam.sk

Výsledky: 

Hviezdoslavov Kubín

Termín: ŠK – do  OK 26.5.2021, KK –  9.9.2021

(prednes poézie a prózy I., II., III. kategória, divadielka a recitačné kolektívy)

Miesto konania: Dištančne, Cvč Dubnica nad Váhom

Prihlášky: zaslať do 30.4.2021 na fandrova@zoznam.sk

Výsledky: Výsledková listina HK

Štúrov a Dubčekov Uhrovec

Termín: ŠK – do , OK – , KK –

Miesto konania: CVČ Dubnica nad Váhom.

Prihlášky: zaslať do     na graffinger.tamara@gmail.com

Výsledky:

Technická olympiáda kat. B

Termín: ŠK – do 8.10.2020, OK – 26.11.2020, KK – 4.2.2021

Miesto konania: ZŠ s MŠ Pod hájom, Dubnica nad Váhom

Prihlášky: zaslať do 4.11.2020 na alalad@centrum.sk

Výsledky: Výsledková listina kategória B

Nemecký jazyk

Termín: ŠK – do 30.11.2020, OK – 20.1.2021, KK – 9.2.2021

Miesto konania: CVČ Dubnica nad Váhom.

Prihlášky: zaslať do 11.1.2021 na graffinger.tamara@gmail.com

Výsledky: Výsledková listina OK NJ

Biológia C

Termín: ŠK – do 8.1.2021, OK – 8.2.2021, KK – 19.3.2021

Miesto konania: ZŠ s MŠ Centrum I., Dubnica nad Váhom

Prihlášky: zaslať do 24.1.2021 na alalad@centrum.sk

Výsledky: Výsledková listina Bio C

Chemická olympiáda kat. D

Termín: ŠK – do 12.2.2021, OK – 12.3.2021, KK – 22.4.2021

Miesto konania: ZŠ Ladce

Prihlášky: zaslať do 5.3.2021 na graffinger.tamara@gmail.com

Výsledky: Výsledková listina kat.D

Biológia E

Termín: ŠK – do , OK – 08.4.2021,

Miesto konania: online , Dubnica nad Váhom

Prihlášky: zaslať do 30.3.2021 na alalad@centrum.sk

Výsledky:  Výsledková listina kat.E – geológia

                      Výsledková listina kat.E – zoológia

                      Výsledková listina kat.E – botanika

Biológia D

Termín: ŠK – do 19.3.2021, OK – 20.4.2021,

Miesto konania: ZŠ s MŠ Centrum I., Dubnica nad Váhom

Prihlášky: zaslať do 9.4.2021 na alalad@centrum.sk

Výsledky: