Alena Mallová
Alena Mallová
Upratovačka
  • Degree:
  • Experience: v CVČ pracuje od r. 1999
  • Phone: 042/4422765
  • E-mail:

Profil zamestnanca

O čistotu našich priestorov na elokovanom pracovisku CVČ sa stará pani upratovačka Alenka.

Pozrite si aj ďalších členov nášho tímu

Bc. Lenka Vodičková
Bc. Lenka Vodičková
Samostatný pedagogický zamestnanec
Mária Mončeková
Mária Mončeková
Samostatný pedagogický zamestnanec
Bc. Alena Ladecká
Bc. Alena Ladecká
Samostatný pedagogický zamestnanec
Bc. Petra Žáková
Bc. Petra Žáková
začínajúci pedagogický zamestnanec
Mgr. Zuzana Rajcová
Mgr. Zuzana Rajcová
Samostatný pedagogický zamestnanec
Mgr. Dominika Fandrová
Mgr. Dominika Fandrová
Samostatný pedagogický zamestnanec
PaedDr. Tamara Gräffinger
PaedDr. Tamara Gräffinger
Samostatný pedagogický zamestnanec
Alena Mallová
Alena Mallová
Upratovačka
Viera Malíková
Viera Malíková
Upratovačka