Mgr. Ľuboš Capko
Mgr. Ľuboš Capko
začínajúci pedagogický zamestnanec

Profil zamestnanca

Pán vychovávateľ Ľuboš je začínajúci  pedagogický  zamestnanec.  Pod jeho vedením u nás prebieha fotografický krúžok a taktiež aj  športové krúžky .  Podieľa sa na príležitostných aktivitách pre deti našich materských a základných škôl.

Pozrite si aj ďalších členov nášho tímu

Viera Malíková
Viera Malíková
Upratovačka
Alena Mallová
Alena Mallová
Upratovačka
PaedDr. Tamara Gräffinger
PaedDr. Tamara Gräffinger
Samostatný pedagogický zamestnanec
Mgr. Dominika Fandrová
Mgr. Dominika Fandrová
Samostatný pedagogický zamestnanec
Mgr. Zuzana Rajcová
Mgr. Zuzana Rajcová
Samostatný pedagogický zamestnanec
Mgr. Ľuboš Capko
Mgr. Ľuboš Capko
začínajúci pedagogický zamestnanec
Bc. Alena Ladecká
Bc. Alena Ladecká
Samostatný pedagogický zamestnanec
Mária Mončeková
Mária Mončeková
Samostatný pedagogický zamestnanec
Bc. Lenka Vodičková
Bc. Lenka Vodičková
Samostatný pedagogický zamestnanec