Bc. Petra Žáková
Bc. Petra Žáková
začínajúci pedagogický zamestnanec

Profil zamestnanca

Pani vychovávateľka  Peťa je začínajúci  pedagogický  zamestnanec.  Pod jej  vedením u nás prebieha jazdecký a kynologický krúžok. Taktiež vedie aj Lego krúžok. Organizuje vedomostné súťaže pre základné a stredné školy v našom okrese. Podieľa sa na príležitostných aktivitách pre deti našich materských a základných škôl.

Záujmové útvary sa vďaka nej nesú v priateľskej atmosfére. Je spoľahlivá a vždy ochotná pomôcť.

Pozrite si aj ďalších členov nášho tímu

Viera Malíková
Viera Malíková
Upratovačka
Alena Mallová
Alena Mallová
Upratovačka
PaedDr. Tamara Gräffinger
PaedDr. Tamara Gräffinger
Samostatný pedagogický zamestnanec
Mgr. Dominika Fandrová
Mgr. Dominika Fandrová
Samostatný pedagogický zamestnanec
Mgr. Zuzana Rajcová
Mgr. Zuzana Rajcová
Samostatný pedagogický zamestnanec
Bc. Petra Žáková
Bc. Petra Žáková
začínajúci pedagogický zamestnanec
Bc. Alena Ladecká
Bc. Alena Ladecká
Samostatný pedagogický zamestnanec
Mária Mončeková
Mária Mončeková
Samostatný pedagogický zamestnanec
Bc. Lenka Vodičková
Bc. Lenka Vodičková
Samostatný pedagogický zamestnanec