Mgr. Zuzana Rajcová
Mgr. Zuzana Rajcová
Samostatný pedagogický zamestnanec

Profil zamestnanca

Pani vychovávateľka Zuzana vedie jazdecké krúžky, organizuje športové súťaže pre základné a stredné školy v našom okrese, organizuje prímestské tábory pre deti, podieľa sa na príležitostných aktivitách pre deti našich materských a základných škôl.

Zuzka vedie deti k pozitívnemu vzťahu k prírode, zvieratám. Je veľmi ochotná a vždy rada pomôže.

Moje krúžky