Bc. Lenka Vodičková
Bc. Lenka Vodičková
Samostatný pedagogický zamestnanec
  • Degree: BC:
  • Experience: v CVČ pracuje od r. 2008
  • Phone: 042/4422765
  • E-mail: cvc.sass@gmail.com

Profil zamestnanca

Pani vychovávateľka Lenka vedie tanečné krúžky, pracuje s mamičkami a deťmi. Organizuje športové súťaže, organizuje prímestské tábory pre deti, podieľa sa na príležitostných aktivitách pre deti našich materských a základných škôl.

Záujmové útvary sa vďaka nej nesú v priateľskej atmosfére. Medzi deťmi je veľmi obľúbená, tanečná skupina Tweety pod jej vedením získala množstvo ocenení. Vyznačuje sa zodpovednosťou, spravodlivosťou, dôslednosťou a taktnosťou.

My Classes

Pozrite si aj ďalších členov nášho tímu

PaedDr. Tamara Gräffinger
PaedDr. Tamara Gräffinger
Samostatný pedagogický zamestnanec
Mgr. Dominika Fandrová
Mgr. Dominika Fandrová
Samostatný pedagogický zamestnanec
Bc. Petra Žáková
Bc. Petra Žáková
samostatný pedagogický zamestnanec
Bc. Alena Ladecká
Bc. Alena Ladecká
Samostatný pedagogický zamestnanec