Bc. Alena Ladecká
Bc. Alena Ladecká
Samostatný pedagogický zamestnanec
  • Degree: Bc.
  • Experience: V CVČ pracuje od r. 1995
  • Phone: 042/4422765
  • E-mail: alalad@centrum.sk

Profil zamestnanca

Pani vychovávateľka Alena vedie tvorivé krúžky, organizuje vedomostné súťaže pre základné a stredné školy v našom okrese, organizuje prímestské tábory pre deti, podieľa sa na príležitostných aktivitách pre deti našich materských a základných škôl.

Pani Ladecká sa vyznačuje prirodzenou autoritou, je veľmi zodpovedná, spoľahlivá a dôsledná.

Moje krúžky