Bc. Alena Ladecká
Bc. Alena Ladecká
Samostatný pedagogický zamestnanec
  • Degree: Bc.
  • Experience: V CVČ pracuje od r. 1995
  • Phone: 042/4422765
  • E-mail: alalad@centrum.sk

Profil zamestnanca

Pani vychovávateľka Alena vedie tvorivé krúžky, organizuje vedomostné súťaže pre základné a stredné školy v našom okrese, organizuje prímestské tábory pre deti, podieľa sa na príležitostných aktivitách pre deti našich materských a základných škôl.

Pani Ladecká sa vyznačuje prirodzenou autoritou, je veľmi zodpovedná, spoľahlivá a dôsledná.

Moje krúžky

Pozrite si aj ďalších členov nášho tímu

Viera Malíková
Viera Malíková
Upratovačka
Alena Mallová
Alena Mallová
Upratovačka
PaedDr. Tamara Gräffinger
PaedDr. Tamara Gräffinger
Samostatný pedagogický zamestnanec
Mgr. Dominika Fandrová
Mgr. Dominika Fandrová
Samostatný pedagogický zamestnanec
Mgr. Zuzana Rajcová
Mgr. Zuzana Rajcová
Samostatný pedagogický zamestnanec
Bc. Petra Žáková
Bc. Petra Žáková
samostatný pedagogický zamestnanec
Bc. Alena Ladecká
Bc. Alena Ladecká
Samostatný pedagogický zamestnanec
Mária Mončeková
Mária Mončeková
Samostatný pedagogický zamestnanec
Bc. Lenka Vodičková
Bc. Lenka Vodičková
Samostatný pedagogický zamestnanec