Anglický jazyk pre II. stupeň ZŠ.
Teacher Tamara Gräffinger
Age II. stupeň ZŠ
Duration 90 min
Category Spoločensko-vedné krúžky

Anglický jazyk pre žiakov od 4.ročníka základných škôl.

Cena krúžku je uvádzaná so vzdelávacím poukazom / bez vzdelávacieho poukazu.

Anglický jazyk sa učíme hravou formou – formou básničiek, riekaniek, cvičení.