Oddychové dopoludnie pre mamičky s deťmi.
Teacher Tamara Gräffinger
Age mamy s deťmi
Duration 3 hodiny
Category Spoločensko-vedné krúžky

Milé maminy, príďte si spolu s vašimi deťmi oddýchnuť na stretnutia materského centra nášho CVČ-ka.