Pokyny pre rodičov záujmových útvarov CVČ

Aktuálne opatrenia v CVČ. Ďakujeme, že rešpektujete pravidlá.

Zápis do záujmových útvarov na šk.rok 2021/2022

Prezentácia a zápis detí do záujmových útvarov na šk. rok 2021/2022

Pokyny na tábory 2021

Pokyny pre rodičov na letné tábory 2021

Ponuka krúžkov v školskom roku 2021/2022

Ponuka krúžkov v školskom roku 2021/2022. Tešíme sa na Vás.

Otvorenie záujmovej činnosti od 24.5.2021

Otvárame krúžkovú činnosť od 24.5.2021

Rozhodnutie o prevádzke škôl na pôde mesta od 01.03.2021

Rozhodnutie zriaďovateľa o prevádzke škôl a školských zariadení.

Dištančná forma záujmových útvarov od 8.3.2021

Kto má záujem od pondelka 8.3.2021  o vzdelávanie  dištančnou formou (online),  nech sa prihlási  vedúcej záujmového útvaru (krúžku), ktorý navštevoval.

Pokyny pre rodičov záujmových útvarov CVČ

Pokyny pre rodičov detí záujmových útvarov CVČ.

Oznam !!!

Oznam !
od 13.3.2020 do 29.3.2020 sa CVČ uzatvára. Otvoriť pre viac informácií.