Pokyny pre rodičov záujmových útvarov CVČ

Pokyny pre rodičov detí záujmových útvarov CVČ.

Oznam !!!

Oznam !
od 13.3.2020 do 29.3.2020 sa CVČ uzatvára. Otvoriť pre viac informácií.