Pokyny pre rodičov na letné tábory 2021

Centrum voľného času  Pod hájom 1356

Dubnica nad Váhom

Pokyny pre účastníkov a ich rodičov/ zákonných zástupcov letných voľno-časových aktivít .
 • Rodič je povinný prísť s dieťaťom prvý deň.
 • Prvý deň odovzdať alebo po každom prerušení dochádzky dieťaťa v trvaní viac ako tri dni – Vyhlásenie o bezinfekčnosti a o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 • Žiadame rodičov, aby si Vyhlásenie prečítali pozorne a uviedli pravdivé informácie. Naším cieľom  je zabezpečiť pre deti bezpečné prostredie aj s vašou pomocou.
 • Rodič /ZZ/ je povinný dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia pri odovzdávaní a preberaní dieťaťa ( rúško, dezinfekcia rúk ).
 • Rodič odovzdáva a preberá dieťa pri hlavnom vstupe do budovy CVČ.
 • Do budovy je povolený vstup len účastníkom letnej činnosti, interným a externým pracovníkom CVČ
 • Rodič /ZZ/ účastníka je povinný informovať  vedúceho tábora o  zmene  zdravotnej spôsobilosti ( napr. respiračnom ochorení),  zdravotných problémoch  a iných skutočnostiach, ktoré by mohli narušiť priebeh letnej činnosti.
 • Rodič /ZZ/ účastníka je povinný zabezpečiť, aby účastník mal so sebou preukaz poistenca.
 • Rodič/ ZZ ospravedlní neprítomnosť dieťa na letnej činnosti na t.č. 042/4422765, 0907710872
CVČ zabezpečí:
 • Dezinfekciu priestorov denným umytím podlahy na mokro pred nástupom detí do zariadenia
 • Upratovanie a dezinfekciu toaliet
 • Dennú dezinfekciu dotykových plôch, kľučky, zábradlie a pod.
 • Dezinfekciu rúk pri vstupe do budovy
 • Papierové utierky na ruky k umývadlám
 • Dezinfekciu priestorov po skončení činnosti každý deň
 • Smetné koše tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri zahadzovaní odpadu
Dieťa musí mať so sebou každý deň:

2 ks rúška ( 1 náhradné rúško v ruksaku)

 • vlastnú fľašu na vodu, nebudú k dispozícii poháre
 • desiata
 • prezúvky
 • hygienické vreckovky
 • čisté, vhodné, športové oblečenie a obutie
 • pokrývka hlavy (šiltovka, klobúk)
 • dáždnik alebo pršiplášť
 • kartičku na vlak /týka sa tábora Výletníček, treba vybaviť, ak dieťa nemá/