Ponuka krúžkov v školskom roku 2021/2022. Tešíme sa na Vás.

Zápis  na krúžky prebieha

od 1.6.2021 do 14.9.2021

Prihlášku môžete zaslať aj elektronicky  cvcriaditel@gmail.com

 Nezabudnite, že CVČ je prijímateľom vzdelávacích poukazov.

Dieťa, ktoré odovzdá vzdelávací poukaz má krúžok lacnejší.

Vzdelávacie poukazy sa musia odovzdať najneskôr do 25.9.2021