Tweety HVK

Tanečný záujmový útvar pre mládež vo veku 16 a viac rokov.

Tweety DVK

Tanečný krúžok pre deti II. stupňa ZŠ.

Mini kids

Tanečná prípravka pre predškolákov.

Tweety 7. a 8. ročník

Tanečný krúžok pre deti II. stupňa ZŠ a mládež SŠ.

Tweety 5. ročník

Tanečný krúžok pre deti II. stupňa ZŠ a mládež SŠ.

Tweety 2. ročník

Tanečný krúžok pre deti I. stupňa ZŠ.

Tweety prípravka

Tanečná pohybová príprava pre deti od 4 rokov.