Tweety JVK

Záujmový útvar Tweety JVK je vhodný pre deti a mládež. Tanečníci získavajú všestranný tanečný…

Tweety HVK

Tanečný záujmový útvar pre mládež vo veku 16 a viac rokov.

Tweety juniori

Tanečný krúžok pre deti II. stupňa ZŠ.

Tweety deti

Tanečný krúžok pre deti I. stupňa ZŠ do 10 rokov.

Mini kids

Tanečná prípravka pre predškolákov.

Tweety 6. a 7. ročník JVK

Tanečný krúžok pre deti II. stupňa ZŠ a mládež SŠ.

Tweety 5. ročník

Tanečný krúžok pre deti II. stupňa ZŠ a mládež SŠ.

Tweety 4. ročník

Tanečný krúžok pre deti I. stupňa ZŠ.

Tweety 2. ročník

Tanečný krúžok pre deti I. stupňa ZŠ.

Tweety 1.ročník

Tanečný krúžok pre deti I. stupňa ZŠ.