Tanečný krúžok pre deti II. stupňa ZŠ a mládež SŠ.
Age II. stupeň ZŠ
Duration 90 min
Category Tanečné krúžky

Krúžok určený pre dievčatá II. stupňa ZŠ a dievčatá SŠ. Venujeme sa tanečným štýlom hip-hop, show dance, disco dance, jazz dance. Ďalšie rozvíjanie pohybového, rytmického cítenia dievčat. Tanečníčky sa zúčastňujú rôznych vystúpení a súťaží.

Cena krúžku je uvádzaná so vzdelávacím poukazom / bez vzdelávacieho poukazu.