Tanečný záujmový útvar pre mládež vo veku 16 a viac rokov.
Age 16+
Duration 90 min
Category Tanečné krúžky

Tweety HVK  je tanečný záujmový útvar pre mládež vo veku 16 a viac rokov.

Cena krúžku je uvádzaná so vzdelávacím poukazom / bez vzdelávacieho poukazu.

Dievčatá sa venujú rôznym tanečným štýlom ako hip-hop dance, house dance, new style, wackin,  show dance, contemporary – moderný tanečný štýl prepájajúci  rôzne tanečné techniky a štýly a podobne. Zúčastňujú sa  celoslovenských, ale i zahraničných tanečných súťaží, na ktorých sú úspešné.