Tanečný krúžok pre deti I. stupňa ZŠ.
Age I. stupeň ZŠ
Duration 60 min
Category Tanečné krúžky

Tanečná pohybová príprava je odrazom pre všetky tanečné štýly a pre každú pohybovú aktivitu. Deti I. stupňa ZŠ sa venujú tanečným štýlom show dance, disco, hip-hop.

Cena krúžku je uvádzaná so vzdelávacím poukazom / bez vzdelávacieho poukazu.

Tréningy sú zložené zo základnej gymnastiky, hier a cvikov na správne držanie tela. Trénujeme tiež hudobné a rytmické cítenie detí a tanečné kroky, ktoré spájame do choreografie.