Voľné pracovné miesto

Miesto výkonu práce:

Centrum voľného času Pod hájom 1356, 01841 Dubnica nad Váhom

Druh pracovného pomeru:

  • plný úväzok

Termín nástupu:

  • marec 2022

Mzdové podmienky:

  • Podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požiadavky na uchádzača:

  • Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov, komunikatívnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, flexibilita a pozitívny vzťah k deťom.

Náplň práce:

  • Zabezpečovať pravidelnú a príležitostnú záujmovú činnosť, organizovať záujmovo-umelecké, spoločensko-vedné, športové a iné aktivity, podieľať sa na organizovaní denných , pobytových táborov počas prázdnin, spolupracovať s externými organizáciami a zabezpečovať aktivity pre deti, mládež a dospelých.

Požadované dokumenty:

  • Žiadosť o prijatie do zamestnania
  • Profesijný životopis v slovenskom jazyku
  • Motivačný list
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosť zaslať do: 28.2.2022

Kontakt:  cvcriaditel@gmail.com