Spúšťame prihlasovanie na letné prímestské tábory 2022

Spúšťame prihlasovanie na letné denné tábory.

Uplatnenie rekreačného príspevku:

V prípade nároku na preplatenie tábora u svojho zamestnávateľa (REKREAČNÝ PRÍSPEVOK) – je
potrebné uhradiť tábor OSOBNE v CVČ, z dôvodu vystavenia príjmového pokladničného dokladu. Faktúru CVČ nevystavuje.
Po ukončení tábora Vám vystavíme „Potvrdenie o pobyte“ dieťaťa v PDT.
Potvrdenie z účtu o úhrade tábora nemusí zamestnávateľ akceptovať ako doklad na preplatenie !!!!

Na stiahnutie: