Kto má záujem od pondelka 8.3.2021  o vzdelávanie  dištančnou formou (online),  nech sa prihlási  vedúcej záujmového útvaru (krúžku), ktorý navštevoval.

Milí rodičia,

kto má záujem od pondelka 8.3.2021  o vzdelávanie  dištančnou formou (online),  nech sa prihlási  vedúcej záujmového útvaru (krúžku), ktorý navštevoval.

Pri tejto forme výučby sa budete stretávať v online priestore. Bližšie informácie ako často a v akých časoch bude výučba prebiehať,  Vám oznámi vedúca záujmového útvaru.