Krúžky nášho CVČ

V našom CVČ môžete pravidelne navštevovať krúžky rôzneho typu a zamerania - tanečné, športové, technické či spoločensko-vedné krúžky 🙂 V prípade, že sa Vaše dieťa nezúčastní krúžku, treba túto skutočnosť ohlásiť včas vedúcej krúžku telefonicky alebo SMS správou !

Športovček
Športovček
Age 4-6 rokov
3 mesiac
Tweety 2. ročník
Tweety 2. ročník

Tanečný krúžok pre deti I. stupňa ZŠ.

Age I. stupeň ZŠ
4/7 mesiac
Tweety 5. ročník
Tweety 5. ročník

Tanečný krúžok pre deti II. stupňa ZŠ a mládež SŠ.

Age II. stupeň ZŠ
4/7 mesiac
Tweety 7. a 8. ročník
Tweety 7. a 8. ročník

Tanečný krúžok pre deti II. stupňa ZŠ a mládež SŠ.

Age II. stupeň ZŠ
4/7 mesiac
Tweety DVK
Tweety DVK

Tanečný krúžok pre deti II. stupňa ZŠ.

Age 11-15 rokov
4/7 mesiac
Tweety HVK
Tweety HVK

Tanečný záujmový útvar pre mládež vo veku 16 a viac r…

Age 16+
4/7 mesiac

Čo hovoria o nás rodičia?