Krúžky nášho CVČ

V našom CVČ môžete pravidelne navštevovať krúžky rôzneho typu a zamerania - tanečné, športové, technické či spoločensko-vedné krúžky 🙂 V prípade, že sa Vaše dieťa nezúčastní krúžku, treba túto skutočnosť ohlásiť včas vedúcej krúžku telefonicky alebo SMS správou !

Tweety prípravka
Tweety prípravka

Tanečná pohybová príprava pre deti od 4 rokov.

Age od 4 rokov
Umelecké remeslá
Umelecké remeslá

Tvorenie z rôznych materiálov pre deti od 8 do 15 rokov.

Age 8-15 rokov
Výtvarný krúžok
Výtvarný krúžok

Výtvarný krúžok pre deti predškolského a školského veku.

Age 5-6 rokov

Čo hovoria o nás rodičia?