Výtvarný krúžok pre deti predškolského a školského veku.
Teacher Bc. Alena Ladecká
Age 5-6 rokov
Duration 60 min
Category Umelecké krúžky

Výtvarný krúžok pre všetky deti predškolského veku a deti základných škôl.

Cena krúžku je uvádzaná so vzdelávacím poukazom / bez vzdelávacieho poukazu.

Kreslenie ceruzkou, pastelkami, voskovkami, modelovanie z plastelíny, keramickej hliny, slaného cesta, maľovanie  vodovými farbami, temperovými farbami, tvorenie z papiera, skladanie, strihanie, lepenie.