Usmernenie v súvislosti s koronavírusom

Usmernenie pre školy, školské zariadenia i rodičov žiakov v súvislosti s koronavírusom

Aj v tomto prípade platia pravidlá, ktoré sú nám známe z bežných chrípkových období – dôkladná hygiena rúk, častejšia dezinfekcia povrchov či vyhýbanie sa vyššiemu počtu ľudí.

Na Slovensku v tomto čase (štvrtok, 5. marec 2020) zatiaľ nie je potvrdený žiadny prípad nákazy novým typom vírusu – koronavírusom. Aby sa predišlo šíreniu nervozity, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVŠ SR) vydalo v súvislosti s výskytom koronavírusu usmernenie pre školy a školské zariadenia.

Školský úrad Mestského úradu v Dubnici nad Váhom o odporúčanom postupe informoval riadiacich pracovníkov všetkých materských i základných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dubnica nad Váhom. „Riaditeľov škôl, škôlok, centra voľného času i základnej umeleckej školy sme požiadali, aby oboznámili všetkých pedagogických a aj nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení na operatívnej porade s predmetným usmernením MŠVVŠ SR a Úradu verejného zdravotníctva. Zároveň sme vydali pokyn, aby prostredníctvom triednych učiteľov poučili žiakov o zásadách ochrany pred respiračnými ochoreniami podobne  ako pri bežnej chrípke. Je dôležité, aby tak urobili v pokojnej atmosfére. Odporúčania MŠVVŠ SR, ako aj Úradu verejného zdravotníctva sme navrhli po zvážení vyvesiť v priestoroch škôl a školských zariadení. Zároveň odporúčame zvýšiť dezinfekciu povrchov na hospodárskom úseku škôl, vysvetlila vedúca oddelenia školstva a školského úradu Mária Balážová s tým, že v školách i škôlkach sa bude apelovať na zvýšenú hygienu rúk s použitím dezinfekčných gélov.

V tejto súvislosti ponúkame výber častých otázok a odpovedí pre rodičov i pedagógov, ale aj širokú verejnosť.

Ako postupovať v prípade, ak sa zamestnanec vrátil z cesty z oblasti, v ktorej bol potvrdený výskyt nákazy koronavírusom?

V prípade, ak takýto zamestnanec nevykazuje príznaky choroby, odporučte mu, aby absolvoval lekárske vyšetrenie u svojho obvodného lekára. Ak lekár potvrdí, že je bez symptómov, na základe takéhoto potvrdenia a v súlade s usmernením MŠVVŠ SR nevzniká dôvod nariaďovať zamestnancom domácu karanténu. Ak je človek bez príznakov, no napriek tomu má podozrenie na nákazu novým koronavírusom, môže z vlastného rozhodnutia podstúpiť domácu izoláciu po dobu 14 dní.

Ak zamestnanec vykazuje príznaky choroby, teda napr. kašeľ, zvýšenú teplotu, bolesť kĺbov či hrdla, je dôležité, aby k obvodnému lekárovi nešiel osobne, ale konzultoval s ním ďalší postup telefonicky. Rovnako sa ľudia v takomto prípade môžu obrátiť na lekársku pohotovostnú službu.

Kedy je možné vylúčiť žiaka z vyučovacieho procesu?

Žiaci plniaci povinnú školskú dochádzku, ktorí boli v oblastiach s výskytom koronavírusu, nemôžu byť vylúčení z vyučovacieho procesu, pokiaľ neprejavujú známky ochorenia! Deti navštevujúce materské školy, základnú umeleckú školu či centrum voľného času môžu po vzájomnej dohode riaditeľa a zákonného zástupcu dieťaťa zostať v domácej starostlivosti minimálne 14 dní.

Ak dieťa prejavuje známky ochorenia, je dôležité dodržať rovnaký postup ako v prípade dospelých pacientov, teda telefonicky kontaktovať svojho lekára alebo lekársku pohotovostnú službu.

Ako sa pred ochorením chrániť?

Podobne ako pri bežnej chrípke či iných respiračných ochoreniach, prenášajúcich sa z človeka na človeka; dôkladnou hygienou rúk, zvýšenou dezinfekciou povrchov v domácnosti, kašlaním a kýchaním do papierových vreckoviek a ich následným odhodením do koša, obmedzením návštev priestorov s vyšším počtom ľudí.

Kedy je dôvod na obavy?

Vo všetkých prípadoch je dôležité zachovať pokoj a konzultovať postup s odborníkom – lekárom. Ak sa človek vrátil z oblasti, v ktorej potvrdili výskyt nákazy koronavírusom a vyskytujú sa u neho príznaky choroby, je dôležité, aby sa telefonicky spojil so svojim obvodným lekárom alebo pohotovostnou službou.  Po návrate z rizikových oblastí je dôležité kontrolovať svoj zdravotný stav počas nasledujúcich 14 dní, ktoré sú označené ako inkubačná doba.

Na koho sa môžete obrátiť, ak máte otázky spojené s koronavírusom?

Na otázky spojené s novým typom vírusu obyvateľom v prípade potreby odpovie Úrad verejného zdravotníctva, prípadne jeho regionálne pobočky. Verejnosť sa na jeho call centrum môže obrátiť 24 hodín denne. Telefonický kontakt na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne je 0911 763 203. Okrem telefonického spojenia možno využiť aj e-mail novykoronavirus@uvzsr.sk.

Mesto Dubnica nad Váhom žiada o zachovanie pokoja a dôsledné dodržiavanie odporúčaní kompetentných inštitúcií: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-sireniu-koronavirusu/

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková , hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271