Všetci žiaci materských, základných a stredných škôl sa  od pondelka 17. mája vrátia do škôl

Slovensko sa bude riadiť upraveným Covid Automatom, ktorý reaguje na nové poznatky o ochorení, ako aj výskyt nových virulentnejších variantov vírusu, či požiadavky od jednotlivých rezortov. Zároveň naň nadväzujú zmeny vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR.

NOVÉ ROZDELENIE OKRESOV PODĽA COVID AUTOMATU PLATNÉ OD 17.5.

Od budúceho týždňa sa budeme podľa Covid automatu riadiť už len na regionálnom princípe.

COVID AUTOMAT na regionálnej úrovni – Okres Ilava – sme  v červenej farbe okresu

https://www.facebook.com/MinisterstvoZdravotnictvaSR/photos/a.282048765997240/842647573270687/?type=3

Všetci žiaci materských, základných a stredných škôl sa  od pondelka 17. mája vrátia do škôl.

Základná umelecká škola  a Centrum voľného času v Dubnici nad Váhom pokračujú v režime tak ako minulý týždeň.

Centrum voľného času Dubnica nad Váhom bude  naďalej pokračovať  v dištančnej aj  individuálnej forme výučby. V II. stupni varovania podľa COVID Automatu sa školské telocvične môžu otvoriť len pre organizované športové kluby.  Športové krúžky vedené v Centre voľného času do tejto skupiny nepatria .

Dištančné neformálne  vzdelávanie – AJ, Tanečné skupiny , Výtvarný krúžok, Tvorivý krúžok – Babinec

Individuálne neformálne vzdelávanie –  Jazdecký krúžok

Krúžková činnosť v centre voľného času končí 15.6.2021.

 Centrum voľného času od 01.06.2021 začína nábor do krúžkov na nový školský rok 2021/2022.

 Areál Centra voľného času / malá ZOO/ bude otvorené od 17.5.2021 

pre verejnosť v čase od 8.00 do 16.00 hod.

Opatrenia škôl kvôli prevencii nákazy COVID-19

Opatrenia majú smerovať ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva a sú založené na princípe ROR – Rúško, Odstup, Ruky.

Rúško je opatrením na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín.

Odstup je opatrením smerujúcim k minimalizácii osobných kontaktov a na obmedzovanie skupinových aktivít napr. pri službách žiakom a zamestnancom.

Ruky sú opatrenia eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice. Okrem osobnej hygieny sú ďalšími opatreniami aj čistenie kontaktných povrchov a minimalizácia bodov s frekventovaným dotykom.

Žiaci, zákonní zástupcovia žiaka ako aj zamestnanci školy sa pri prekrytí horných dýchacích ciest riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.

Viac informácií o prevádzkach škôl a školských zariadení v meste Dubnica nad Váhom

nájdete na ich  webových stránkach.