25.01.2020 KARNEVAL CVČ

Náš KARNEVAL, takto sme si spoločne zasúťažili, zatancovali a zabavili sa.