Nožičkové dobrodružstvo

Zdravé pohybové aktivity, ktoré podporia správne držanie tela.

Mama fit

Mama fit – cvičenie pre mamičky

Bedminton

Bedminton pre 1. až 8. ročník ZŠ.

Jazdecký krúžok

Jazdecký krúžok pre deti od 6 rokov.

Florbal

Florbalový krúžok pre chlapcov od 5 do 15 rokov.

Šmolkovia

Krúžok plný športu pre chlapcov a dievčatá, ktorí majú radi pohyb.

Baby Fit

Dopoludňajšie cvičenie pre detičky v sprievode rodiča.

Jumping kids

Jumping kids