MC Bambuľka

Tvorivé dopoludnie pre mamičky s deťmi

Dúha

Záujmový útvar pre hendikepovanú mládež a dospelých.