Teacher Bc. Alena Ladecká, Bc. Veronika Vyhlídalová
Age mládež a dospelí
Duration 3 hodiny
Category Spoločensko-vedné krúžky

Záujmový útvar pre hendikepovanú mládež a dospelých.