Teacher Mária Mončeková
Age dospelí
Class size 6 osôb
Duration 3 hodiny
Category Spoločensko-vedné krúžky
3 mesiac

Záujmový útvar pre hendikepovanú mládež a dospelých.