Mini kids

Tanečná prípravka pre predškolákov.

Tweety 7. a 8. ročník

Tanečný krúžok pre deti II. stupňa ZŠ a mládež SŠ.

Tweety 5. ročník

Tanečný krúžok pre deti II. stupňa ZŠ a mládež SŠ.

Tweety 2. ročník

Tanečný krúžok pre deti I. stupňa ZŠ.

Bedminton

Bedminton pre 1. až 8. ročník ZŠ.

Jazdecký krúžok

Jazdecký krúžok pre deti od 6 rokov.

Jumping dance

Jumping dance pre deti od 10 do 15 rokov.

Florbal

Florbalový krúžok pre chlapcov od 5 do 15 rokov.