Výtvarný krúžok Pastelkovo

Výtvarný krúžok pre deti predškolského a školského veku.

Keramický krúžok

Modelovanie výrobkov z keramickej hliny pre deti od 7 do 15 rokov.

Umelecké remeslá

Tvorenie z rôznych materiálov pre deti od 8 do 15 rokov.

Babinec (Praktické dievča)

Umelecký krúžok pre rozvoj praktických zručností dievčat od 8 – 15 rokov.