Výberové konanie na miesto riaditeľa/ľky CVČ Dubnica nad Váhom

Vyhlásenie výberového konania na riaditeľa CVČ 2021