Vitajte v CVČ Dubnica nad Váhom

Výchova detí vo voľnom čase a jej pedagogické ovplyvňovanie sa stáva v súčasnosti jednou  z najdôležitejších spoločenských a pedagogických požiadaviek u nás i vo svete. Stále pretrvávajúce trendy preceňovania vzdelávania majú za následok to, že výchovy ubúda a stráca sa výchovná funkcia školy i rodiny. Mnohé príčiny treba hľadať vo využívaní voľného času detí a mládeže, ktorý je často ponechaný živelnosti, priemyselnej zábave a nie zmysluplnej aktivite a osvete.

Vo výchovnom procese by sa mali používať iné metódy, formy a prostriedky ako v procese vzdelávacom, pretože vychovávanie mimo školy i v nej má kvalitatívne iný charakter ako vyučovanie. Milo Zelina ako jeden z autorov projektu milénium uvádza:

„Výchova je dôležitejšia ako vzdelávanie. Vzdelávanie je jednou časťou výchovy. Nemôže existovať len „ čisté“ vzdelávanie alebo“ čistá “výchova; vždy sú prepojené s rozličným podielom účasti jednotlivých fenoménov, niekedy ťažko odlíšiteľných“ 

Centrum voľného času reaguje na všetky zmeny v spoločnosti, ktoré priniesli nielen veľa pozitívneho, no aj množstvo negatív. Rodina, škola a školské zariadenia v súčasnosti zápasia s množstvom problémov, najmä ekonomických. Preto aj v stanovených cieľoch a čiastkových úlohách je nutné počítať s tým, že nie všetky sa budú dať realizovať stopercentne, bude treba ich modifikovať a prispôsobiť meniacim sa podmienkam.

Mgr. Alena Porubčanová, riaditeľka CVČ Dubnica nad Váhom

PARENTS CHOOSE US

Prečo naše CVČ?

0

Years of Experience

0

Qualified Teachers

0

Happy Children

0

Total Activities

Naše poslanie

Centrum voľného času je zariadenie s celoročnou prevádzkou, ktoré zabezpečuje podľa výchovného programu výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, žiakov a rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase.

Usmerňujeme rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, utvárame podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľame sa na formovaní návykov užitočného a zmysluplného využívania voľného času. Zabezpečujeme tiež súťaže pre deti základných a stredných škôl.

Ako centrum voľného času môžeme poskytovať metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce s deťmi v ich voľnom čase školám a školským zariadeniam, občianskym združeniam vykonávajúcim činnosť zameranú na deti, ďalším právnickým, fyzickým osobám, ktoré o ňu požiadajú.

Naše centrum voľného času bolo zriadené ako zariadenie s celoročnou prevádzkou, spravidla sa členiace podľa záujmových oblastí na oddelení a na záujmové útvary. Pre deti so zdravotným postihnutím alebo vývinovými poruchami môžeme zriaďovať záujmové útvary.

Naša vízia

Našou víziou je pokračovať v budovaní  moderného a flexibilného centra voľného času pre všetky cieľové skupiny a ich voľnočasové potreby, aktivity.  Ako školské zariadenie chceme byť otvoreným spoločenstvom detí, rodičov, pedagógov ale aj širšej verejnosti. Náš výchovno-vzdelávací proces staviame na humanistických princípoch, tvorivom myslení a vzájomnom rešpektovaní.

V rokoch 2018 – 2021 sa budeme snažiť:

 • Kreovať, rozvíjať a ponúkať pravidelné i príležitostné aktivity pre rôzne cieľové skupiny a prebúdzať u nich záujem sa do týchto aktivít zapájať.
 • Kreovať a rozvíjať záujmové útvary, zodpovedajúce požiadavkám a potrebám cieľových skupín  – detí a mládeže.
 • Rozvíjať spoluprácu s rodičmi, verejnosťou a školami v meste.
 • Podporovať odborný a profesijný rast našich interných i externých pedagogických zamestnancov.
 • Podporovať a rozvíjať dobrovoľníctvo v oblasti lektorovania záujmových útvarov.
 • Zlepšovať estetiku prostredia centra a jeho okolia.
 • Získavať finančné prostriedky formou sponzoringu, príležitostných darov a zapájaním sa do projektov podporujúcich zdravý spôsob života.

Radi by sme tiež vytvorili novú členskú základňu:

 • Klubový program pre materské školy, programy pre základné školy ( špecializovaný prístup k nadanými k a talentovaným deťom, intolerancia k formám šikanovania, prevencia proti látkovým a nelátkovým závislostiam a iným patologickým javom).
 • Klubový program pre mamičky  – moderné formy prostredníctvom certifikovaných lektorov.
 • Klubový program pre deti a mládež s postihnutím.
 • Programy pre ŠKD – uskutočňovať také aktivity , ktoré ŠKD nedokáže administrovať.

 

Čo vám ponúkame?

Foreign Languages

Sed laoreet aliquam leo. Ut tellus dolor, dapibus eget, elementum.. Aenean auctor wisi et urna.

Music Programs

Aliquam erat volutpat. Duis ac turpis. Integer rutrum ante eu acus. Vestibulum libero nisl, porta vel, scelerisque eget.

Dance Class

Sed laoreet aliquam leo. Ut tellus dolor, dapibus eget, elementum.. Aenean auctor wisi et urna.

Art Classes

Sed laoreet aliquam leo. Ut tellus dolor, dapibus eget, elementum.. Aenean auctor wisi et urna.

Read More

Recenzie

Inga North
Inga North
“Etiam cursus leo vel metus. Nulla facilisi. Aenean nec eros. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae.“
Camala Haddon
Camala Haddon
“Etiam cursus leo vel metus. Nulla facilisi. Aenean nec eros. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae.“
John Franklin
John Franklin
“Fusce euismod consequat ante. Sed in lacus ut enim adipiscing aliquet. Nulla venenatis. In pede mi, aliquet sit amet, euismod in, auctor ut, ligula.“
Premier Nannies

Sed laoreet aliquam leo. Ut tellus dolor, dapibus eget, elementum vel, cursus eleifend, elit.

Fast Interview Process

Sed laoreet aliquam leo. Ut tellus dolor, dapibus eget, elementum vel, cursus eleifend, elit.

No Long Term Contracts

Sed laoreet aliquam leo. Ut tellus dolor, dapibus eget, elementum vel, cursus eleifend, elit.

Nanny to Fit Your Family

Sed laoreet aliquam leo. Ut tellus dolor, dapibus eget, elementum vel, cursus eleifend, elit.

PRIHLÁSTE SVOJE DIEŤA 2019-2020

Zaujala vás naša činnosť? Pridať sa k nám môžete počas celého školského roka.

Prihlásiť sa

042/4422 765