LEGO krúžok

Krúžok pre deti od 4 do 6 rokov.

Počítačový kurz pre dospelých a seniorov

Počítačový krúžok pre začiatočníkov, určený pre dospelých a seniorov.