LEGO krúžok

Krúžok pre deti od 4 do 6 rokov.

Jazdecký krúžok

Jazdecký krúžok pre deti od 6 rokov.