Mama fit

Mama fit – cvičenie pre mamičky

Tweety juniori

Tanečný krúžok pre deti II. stupňa ZŠ.

Tweety deti

Tanečný krúžok pre deti I. stupňa ZŠ do 10 rokov.

Mini kids

Tanečná prípravka pre predškolákov.