Mama fit

Mama fit – cvičenie pre mamičky

Tweety DVK

Tanečný krúžok pre deti II. stupňa ZŠ.

Mini kids

Tanečná prípravka pre predškolákov.

Baby Fit

Dopoludňajšie cvičenie pre detičky v sprievode rodiča.

Tweety prípravka

Tanečná pohybová príprava pre deti od 4 rokov.