Teacher Mária Mončeková
Age dospelí
Class size 11 osôb
Duration 60 min
Category Športové krúžky
13 mesiac

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok