Letné tábory

Spúšťame prihlasovanie na letné tábory 2023.

“Pre deti od ukončeného 1.ročníka ZŠ až po ukončený 4.ročník ZŠ“

„V prípade Výletníčka sa spodná aj horná veková hranica posúva. Bližšie info. v CVČ“

Uplatnenie rekreačného príspevku:

V prípade nároku na preplatenie tábora u svojho zamestnávateľa (REKREAČNÝ PRÍSPEVOK) je potrebné uhradiť tábor OSOBNE v CVČ Dubnica nad Váhom, z dôvodu vystavenia príjmového pokladničného dokladu. Faktúru CVČ nevystavuje. Po ukončení tábora Vám vystavíme „Potvrdenie o pobyte“ dieťaťa v PDT.
Potvrdenie z účtu o úhrade tábora nemusí zamestnávateľ akceptovať ako doklad na preplatenie !!!!

Prihlásiť dieťa je možné maximálne na dva turnusy.

Prihlásiť dieťa môžete telefonicky 042/4422765 alebo osobne v Centre voľného času Dubnica nad Váhom.

email: cvcriaditel@gmail.com – slúži len na zaslanie vypísanej prihlášky, nie na prihlásenie dieťaťa

Na stiahnutie: