Záujmový útvar Tweety JVK je vhodný pre deti a mládež. Tanečníci získavajú všestranný tanečný rozhľad, naučia sa rôzne tanečné štýly a techniky. Zúčastňujú sa rôznych súťaží, ktoré ich dokážu správne motivovať.