Teacher Lenka Vodičková
Age 4-7 rokov
Class size max 12 osôb
Category Športové krúžky
0/3 mesiac

Cieľom krúžku je radosť detí z vykonávaných pohybových činností, zvýšenie fyzickej a technickej pripravenosti detí.

Cena krúžku je uvádzaná so vzdelávacím poukazom / bez vzdelávacieho poukazu.

Počas roka sa naučíme základné prvky akrobacie, naučíme sa manipulovať s náčiním a naučíme sa tiež rôzne gymnastické prvky, ktoré sú potrebné aj pri iných športoch.
Pri výučbe využívame riekanky, hry a iné pomôcky.

Deťom treba na krúžok zabezpečiť čierne cvičky alebo balerínky.