Teacher Lenka Vodičková
Age 4-6 rokov
Class size max 12 osôb
Category Športové krúžky
0/3 mesiac

Pohyb je základný prejav života a súčasne prostriedok všestranného rozvoja osobnosti.

Cena krúžku je uvádzaná so vzdelávacím poukazom / bez vzdelávacieho poukazu.

Je určený pre deti navštevujúce materskú školu, ktoré sú vedené k zdravému pohybu. Cvikmi, aktivitami a hrou učíme k správnemu držaniu tela, posilňovaniu svalových skupín a rozvíjaniu kondičných a koordinačných schopností. Všetko prebieha hravou, zábavnou formou, ktorá je deťom blízka. Venujeme sa základom akrobacie na úrovni, ktorú deti zvládnu a sú zdravé pre ich vývin.

Deťom treba na krúžok zabezpečiť čierne cvičky alebo balerínky.