Teacher Bc. Lenka Vodičková
Age 4-6 rokov
Category Športové krúžky
3 mesiac

Pohyb je základný prejav života a súčasne prostriedok všestranného rozvoja osobnosti. Krúžok je určený pre deti MŠ a 1.ročník ZŠ

Je určený pre deti, ktoré sú vedené k zdravému pohybu. Cvikmi, aktivitami a hrou učíme k správnemu držaniu tela, posilňovaniu svalových skupín a rozvíjaniu kondičných a koordinačných schopností. Všetko prebieha hravou, zábavnou formou, ktorá je deťom blízka. Venujeme sa základom akrobacie na úrovni, ktorú deti zvládnu a sú zdravé pre ich vývin. Cieľom krúžku je radosť a potešenie detí.

Deťom treba na krúžok zabezpečiť čierne cvičky alebo balerínky.