Počítačový krúžok pre začiatočníkov, určený pre dospelých a seniorov.
Age dospelí, seniori
Duration 60 min
Category Technické krúžky
15 kurz

Kurz je určený pre dospelých a seniorov, ktorí sú vo svete počítačov začiatočníkmi. Vysvetlíme si základy práce na počítači, aby ste svoj domáci počítač vedeli ovládať sami.

Spoločne sa naučíme: základné ovládanie s PC, práca s mailom, základné zloženie PC, ovládanie internetu a vyhľadávanie dostupných informácií, vloženie a prehľadávanie fotografií, vyhľadávanie počasia, receptov, dopravných spojení a pod. na internete.